Πάνελ κριτών

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τα 2 πάνελ κριτών που θα βρίσκονται στις 2 αίθουσες και τις ώρες που θα συμμετέχει ο κάθε κριτής.

Όλοι οι κριτές θα πρέπει να βρίσκονται στην αίθουσα στις 9 το πρωί της 4ης Απριλίου 2019 μια ώρα πριν την έναρξη του διαγωνισμού για ενημέρωση.

Πάνελ Α ώρες Κριτής Ν1 Κριτής Ν2 Κριτής Ν3 Κριτής Ν4 Κριτής Ν5 Αναπληρωματικός Head judge Βοηθός
10-13 Γρηγοριάδης Πεκριδης Gurvir Johnson Ατέσης Κουμιανός Jerry Ghionis Δήμου Νίκος
14-17 Σπυρίδης Αρουτίνωβ Τσάτσας Πεκρίδης Κυριαζής Αγγελίδης Jerry Ghionis Δήμου Νίκος
17:30-20:30 Πεκρίδης Wee Γρηγοριάδης Κουμιανός Ατέσης Σπυρίδης Jerry Ghionis Δήμου Νίκος
Πάνελ Β ώρες
10-13 Dimino Νικολάκης Ράσπας Τσακιρίδης Tσουκιας Βασιλειάδης Melissa Ghionis Πεκρίδης Απόστολος
14-17 Μακρης Ατεσης Μοβεσιαν Βασιλόπουλος Νικολάκης Ράσπας Melissa Ghionis Πεκρίδης Απόστολος
17:30-20:30 Dimino Gurvir Τσουκιάς Αγγελιδης Αρουτίνωβ Νικολάκης Melissa Ghionis Πεκρίδης Απόστολος